Updates en Nieuws van Assurantiesite.nl

Mobiel schade melden

Vanaf nu kun je blikschade via de mobiele telefoon melden.
Met een smartphone kun je een schade direct mobiel melden. Dit kan via internet op www.mobielschademelden.nl of via de App ‘Mobielschademelden’. De App is beschikbaar in de App store en in de Android Market.

Werkwijze
Het is de bedoeling dat op één smartphone de melding wordt ingevuld. De wederpartij ontvangt daarna een sms waarin een samenvatting van de melding staat. Deze melding kan vervolgens worden ondertekend door een ontvangen sms code terug te sturen aan de melder. Voor mobiel schademelden hebben beide partijen dus een mobiele telefoon nodig. Wanneer een melding is gedaan via mobiel schademelden, hoeft er geen Europees schade aangifte formulier meer te worden ingevuld.

Binnen 10 minuten
Mobiel schademelden is een initiatief van de gemeenschappelijke verzekeraars om het melden van een schade voor jou makkelijker te maken. Omdat vaak meerdere partijen bij een aanrijding betrokken zijn is het een gezamenlijk initiatief met standaard vragen die voor iedere partij hetzelfde zijn. Daarmee is het mogelijk om binnen 10 minuten de schademelding door te geven.

Sneller en efficiënter
Assurantiesite.nl doet mee aan dit initiatief om het schadeproces voor jou sneller en efficiënter te laten verlopen. Zo herkent uw GPS waar je je bevindt op het moment van invullen,  je kunt foto’s van de situatie of de schade toevoegen en je kunt de status van de schademelding volgen.

Meer informatie
Voor meer informatie over mobiel schademelden kun je terecht op de website van Mobiel schademelden of de Stichting EPS.

Let op: het is niet altijd mogelijk uw schade mobiel te melden. Als je bijvoorbeeld lichamelijk letstel hebt of als er een buitenlands voertuig bij de aanrijding betrokken is, kun je je schade niet mobiel melden. In die gevallen gebruik je het Europees Schadeaangifteformulier.