Tuinhuisverzekering informatie

Recreatiewoningverzekering / Tuinhuisverzekering

tuinhuisverzekering

Tuinhuisverzekering informatie

De Tuinhuisverzekering / Recreatiewoningverzekering biedt een eigentijdse verzekering die past bij jouw verzekeringsbehoefte. Met de Basisdekking ben je verzekerd voor de meest voorkomende schades aan je recreatiewoning. Ook jouw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of met je recreatiewoning aan anderen en hun spullen is verzekerd. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kun je jouw verzekering uitbreiden met onze uitgebreide keuzedekkingen, zoals Allrisk, Aanbouw/bijgebouw, Luifel/voortent, Inboedel en Verhuur. En heb je zonnepanelen? Ook die verzeker je bij ons eenvoudig mee.

Wat verstaan we onder een tuinhuis of recreatiewoning?

De recreatiewoning:
 • die alleen bestemd is voor recreatief verblijf, en
 • die het hele jaar op een vaste standplaats in Nederland staat, en
 • voorzien is van een kook- en slaapgedeelte, en
 • die niet permanent bewoond wordt, en
 • die door jezelf gebruikt wordt. De recreatiewoning kan een recreatiehuis, appartement, chalet, stacaravan, strandhuis of tuinhuis zijn.
Tot het tuinhuis of de recreatiewoning wordt ook gerekend:
 • Alles wat volgens de gebruikelijke opvattingen bij de recreatiewoning hoort, behalve de grond. Denk aan vaste vloeren, muurbekleding, alles wat niet verwijderd kan worden zonder de recreatiewoning te beschadigen.
 • Kelders, funderingen, leidingen tot aan de erfgrens en erfafscheidingen (geen planten, hagen, bomen).
 • De tuin.
 • Zonnepanelen als ze opgegeven zijn.
 • Ruiten bestemd voor lichtdoorlating in je recreatiewoning.
 • Aanbouw, bijgebouw, luifel en voortent alleen als ze extra meeverzekerd zijn.
Voordelen
 • Jouw aansprakelijkheid voor schade door of met je recreatiewoning aan anderen en hun spullen is verzekerd.
 • Garantie tegen onderverzekering tot aan het verzekerde bedrag wat je hebt opgegeven.
 • Heb je zonnepanelen op of rondom je recreatiewoning? Dan kun je die eenvoudig verzekeren.
 • Precies verzekeren wat je nodig hebt: keuze in dekkingen (Allrisk, Aanbouw/bijgebouw, Luifel/voortent, Inboedel en Verhuur) en eigen risico’s.
 • Heb je schade? Wij helpen je graag bij het afhandelen van je schade.

Basisdekking
Verzekerd is jouw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of met je tuinhuis aan anderen en hun spullen. En de schade aan het tuinhuisje door de gebeurtenissen hieronder. Verzeker je jouw aanbouw, bijgebouw, luifel, voortent of inboedel mee? Dan geldt dit ook daarvoor.

Verzekerde gebeurtenissen:

 • Aanrijding, aanvaring, lading die ergens afvalt of uitvloeit.
 • Brand, schroeien, ontploffing, bliksem.
 • Diefstal, inbraak en vandalisme.
 • Glasscherven, breuk van vaste spiegels.
 • Luchtverkeer en meteorieten.
 • Neerslag: regen, sneeuw, hagel.
 • Olie, rook en roet.
 • (Om)vallen van bomen of voorwerpen.
 • (Om)vallen van aangrenzende gebouwen.
 • Overstroming van niet-primaire waterkeringen.
 • Rellen.
 • Sneeuwdruk.
 • Storm.
 • Vorst, bevriezing van leidingen.
 • Water en stoom, opsporingskosten lekkage bij waterschade.
 • Water uit riolen en rioolputten.
 • Als je een verzekerde schade hebt, dan vergoeden wij bijvoorbeeld ook de kosten voor hulpverlening na schade, zoals noodvoorzieningen en opruimingskosten. In de voorwaarden vind je een uitgebreid overzicht van wat de Basisdekking vergoedt.

Wat is niet verzekerd?
Het is belangrijk dat je weet dat niet alle schade verzekerd is. Dat is bijvoorbeeld schade die je opzettelijk veroorzaakt hebt, schade door een aardbeving of overstroming van primaire waterkeringen of buitendijkse gebieden, en vandalisme aan de buitenkant van je tuinhuis of recreatiewoning. Als je recreatiewoning een strandhuis is dan ben je niet verzekerd als je die in het winterseizoen (1 november – 1 april) buiten laat staan. Als de recreatiewoning langer dan drie maanden onbewoond is of als het verbouwd wordt of gekraakt is, is er geen dekking voor ruitbreuk. De volledige lijst van uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

VerzekerdDekkingMaximum bedrag
Aansprakelijkheid voor
schade door of met de
recreatiewoning aan
anderen en hun spullen
Niet verzekerd is:
– schade die met of door de recreatiewoning wordt veroorzaakt aan anderen en aan hun spullen en waarvoor je klant niet
aansprakelijk is;
– contractuele aansprakelijkheid. Dit is schade die ontstaat door het niet nakomen van een overeenkomst, bijvoorbeeld als je
klant de recreatiewoning verhuurt;
– schade aan spullen die je klant onder toezicht heeft. Dit zijn spullen die je klant huurt, vervoert, bewaart, leent, bewerkt,
behandelt of om een andere reden bij zich heeft;
– geldboetes of bedragen die je klant betaalt om strafvervolging te voorkomen.
€ 500.000
Recreatiewoning tijdens
bouw, aanbouw, verbouw
Is de recreatiewoning een recreatiehuis of appartement? Dan is er alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag,
storm, hagel, sneeuwdruk en luchtverkeer. Is de recreatiewoning een chalet, stacaravan, strandhuis of tuinhuis? Dan is er alleen
dekking voor schade door brand, ontploffing en blikseminslag. Een strandhuis is buiten het recreatieseizoen (1 november tot 1 april)
niet verzekerd als deze niet droog en schoon is opgeslagen in een afgesloten ruimte.
Verzekerd bedrag
Leegstand, gekraakt,
langer dan
12 maanden onbewoond
Is de recreatiewoning een recreatiehuis of appartement? Dan is er alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag,
storm, hagel en luchtverkeer. Is de recreatiewoning een chalet, stacaravan, strandhuis of tuinhuis? Dan is er alleen dekking voor
schade door brand, ontploffing en blikseminslag. Een strandhuis is buiten het recreatieseizoen (1 november tot 1 april) niet verzekerd
als deze niet droog en schoon is opgeslagen in een afgesloten ruimte.
Verzekerd bedrag
Gezamenlijke ruimtes
appartement
Schade vergoedt de verzekeraar naar evenredigheid van aandeel appartement in totale gebouwVerzekerd bedrag
RuitenSchade door van buiten komende, onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen. Ook vergoeding van het schilderwerk dat
beschadigd is bij het vervangen van de ruit.
Maximum voor
bijzonder glas € 500
Extra kosten om bij
herstel/herbouw
te voldoen aan
huidige, wettelijke
bouwvoorschriften
Verzekerd10% verzekerd
bedrag tot maximaal
€ 25.000
Kosten om schade
te voorkomen of te
beperken
– Bereddingskosten
– Salvagekosten
– Noodvoorzieningen
– Opruimingskosten
– Saneringskosten
Let op: Bevat het dakoppervlak van de recreatiewoning en de bijgebouwen in totaal meer dan 200m² aan asbesthoudende
dakbedekking? Dan geldt:
– vergoeding op basis van dagwaarde;
– geen vergoeding voor opruimingskosten;
– geen vergoeding voor saneringskosten.
Geen maximum
Opruimen van
asbest € 50.000
Saneringskosten
€ 25.000
Kosten van herplaatsen en
heraansluiten
VerzekerdGeen maximum
Schade aan de tuinBasisdekking. Geen dekking voor schades door: storm, wind, regen, hagel, sneeuw, zon en vorst.10% verzekerd
bedrag tot maximaal
€ 25.000

Keuzedekkingen
Met de Basisdekking zijn de meest voorkomende risico’s afgedekt. Wil je jouw tuinhuis aanvullend verzekeren, afgestemd op je persoonlijke voorkeuren? Dan kan dat onderstaande keuzedekkingen.

Keuze Allrisk
Je bent ook verzekerd als je tuinhuis of recreatiewoning beschadigd raakt door een andere van buiten komende, onvoorziene en onverwachte gebeurtenis, die niet genoemd is bij de Basisdekking. Allrisk geldt niet voor schade aan uw tuin en bij verhuur geldt Allrisk niet in de periodes dat je de recreatiewoning verhuurt. Naast de uitsluitingen van de Basisdekking is onder meer schade door dieren, onvoldoende onderhoud en normaal gebruik, zoals krassen, niet verzekerd. De volledige lijst van uitsluitingen kun je lezen in de voorwaarden.

Keuze Aanbouw/bijgebouw
Onder aanbouw verstaan we serres en schuurtjes die niet van tentdoek zijn gemaakt en verhogingen. De aanbouw of het bijgebouw moet aan het tuisnhuisje zijn vastgemaakt of ernaast staan. Voor deze keuzedekking geldt dezelfde gekozen dekking als voor de recreatiewoning: Basis of Allrisk

Keuze Luifel/voortent
Onder voortent of luifel verstaan we een luifel of voortent die aan de stacaravan is of wordt vastgemaakt. Voor deze keuzedekking geldt dezelfde gekozen dekking als voor de recreatiewoning: Basis of Allrisk.

Keuze Inboedel
Dit zijn de losse spullen die zich bevinden in je recreatiewoning en die je als particulier gebruikt. Zoals meubels, kleding en serviesgoed. Onder inboedel valt ook: geld (tot € 500), huisdieren (tot € 2.500), sieraden (tot € 500), bijzondere bezittingen (50% verzekerd bedrag tot € 15.000) en voer/vaar/luchtvaartuigen (tot € 500). Mobiele elektronica, motorrijtuigen en geleende of gehuurde inboedel is niet verzekerd. Voor deze keuzedekking geldt dezelfde gekozen dekking als voor de recreatiewoning: Basis of Allrisk.

Keuze Verhuur
Verhuur je jouw tuinhuis in de periodes dat je er zelf geen gebruik van maakt? Dan moet er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst zijn tussen jou en de huurder. Je kunt de recreatiewoning verhuren aan één persoon of één gezin. Verhuur aan meerdere personen of gezinnen tegelijk is niet verzekerd. Verhuur je jouw woonhuis aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb? Dan geldt ook dat de totale verhuurperiode niet langer mag zijn dan 17 weken per jaar. Is de periode langer? Vraag dan bij ons naar de zakelijke verzekeringen. Voor deze keuzedekking geldt de Basisdekking. Heb je de Allriskdekking gekozen? Dan geldt die niet in de periodes dat je jouw recreatiewoning verhuurt. Verhuur je jouw recreatiewoning gemeubileerd? Dan is met deze keuzedekking ook je inboedel tijdens de verhuur verzekerd, maar tijdens de periodes van verhuur geldt alleen de Basisdekking.

Wat bepaalt je premie?
De verzekeraar bepaalt de premie op basis van een aantal factoren, zoals de door jou gekozen keuzedekkingen en/of eigen risico. Breng je wijzigingen aan? Dan kan dat gevolgen hebben voor je premie.

Wat is het eigen risico?
Voor stormschade geldt een eigen risico van € 375. Je kunt dit eigen risico afkopen. Je betaalt dan een iets hogere premie. Voor alle andere schadeoorzaken dan stormschade kun je kiezen voor geen eigen risico, of een eigen risico van € 100, € 250 of € 500. Dit eigen risico geldt ook voor je aanbouw, verbouw, luifel en voortent. Voor inboedel kun je een apart eigen risico kiezen: geen eigen risico, of een eigen risico van € 100, € 250 of € 500.

Wanneer geldt er geen eigen risico?
Bij de dekking Aansprakelijkheid, bij ruitbreuk, bij de kosten om schade te voorkomen of te beperken, en bij overige kosten geldt het eigen risico niet.

Vaststellen van de schade
De verzekeraar stelt samen met jou de schade vast. Dat doen ze soms met hulp van een deskundige. Je kunt ook zelf een deskundige kiezen. Zij kiezen in dat geval gezamenlijk een derde deskundige die de schade bindend vaststelt. Als de verzekeraar daarom vraagt, moet je de schade kunnen aantonen. Bijvoorbeeld met originele nota’s.

Uitbetaling
De verzekeraar overlegt of ze de schade in geld of in natura vergoeden. Als de verzekeraar in geld vergoedt, dan ontvang je 50% van de vergoeding vooruit. De andere helft ontvang je op basis van nota’s die de verzekeraar krijgt.

Wat vergoedt de verzekeraar bij schade?
Raakt je recreatiewoning beschadigd door een verzekerde gebeurtenis? Dan vergoedt de verzekeraar de schade in geld of in natura. Als reparatie van de schade mogelijk is, kan de verzekeraar je recreatiewoning laten herstellen door een herstelbedrijf dat zij geselecteerd hebben. Of je krijgt een vergoeding in geld. Wil je de schade zelf herstellen? Dan krijg je een vergoeding in geld. Heb je jouw aanbouw, bijgebouw, luifel, voortent of inboedel meeverzekerd? Dan geldt dit ook als je daaraan schade hebt. De verzekeraar vergoedt:

 • De herstelkosten of de herbouw van je recreatiewoning op basis van de door jouw opgegeven herbouwwaarde.
 • De herstelkosten of vervanging van je stacaravan op basis van de door jouw opgegeven aankoopwaarde.
 • Stond je recreatiewoning voor de schade te koop of leeg, werd het niet gebruikt, of was het gekraakt? De schade wordt vergoed in geld op basis van de verkoopwaarde of aankoopwaarde.
 • Was er vóór het ontstaan van de schade sprake van een sloopvergunning, onteigening, of was je recreatiewoning onbewoonbaar verklaard? De verzekeraar vergoedt de schade in geld op basis van de sloopwaarde.
 • Schade aan asbesthoudende dakbedekking, inbouwapparatuur en toestellen zoals de cv-installatie, erfafscheidingen, vloeren of inboedel vergoedt de verzekeraar tegen nieuwwaarde als de spullen jonger zijn dan een jaar. Als de spullen ouder zijn dan een jaar, dan vergoedt de verzekeraar de dagwaarde.
 • De kostprijs van glas van dezelfde soort en kwaliteit bij ruitbreuk

Welke waarden gebruikt de verzekeraar?
Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om je recreatiewoning op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming en bouwaard en dakbedekking opnieuw te bouwen of te herstellen. Verkoopwaarde
Het bedrag dat de hoogste bieder voor je recreatiewoning zou betalen. Dit wordt vastgesteld door een onafhankelijke makelaar. De grond zit niet in de verkoopwaarde. Sloopwaarde
Het bedrag dat de nog bruikbare of waardevolle onderdelen zouden opbrengen. De kosten voor laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten of vernietigen gaan daar vanaf. Nieuwwaarde
Het bedrag dat nodig is om dezelfde of gelijkwaardige spullen nieuw te kopen. Dagwaarde
De nieuwwaarde net vóór de gebeurtenis, verminderd met een bedrag voor waardevermindering door ouderdom of slijtage. De afschrijvingspercentages vind je in de afschrijvingenlijst op asr.nl. Aankoopwaarde
De aankoopwaarde is het bedrag waarvoor je stacaravan is gekocht

De Recreatiewoningverzekering is onderdeel van een Voordeelpakket
De Recreatiewoningverzekering is onderdeel van een Voordeelpakket van in totaal 16 verzekeringen. Hoe meer verzekeringen je afsluit, hoe hoger je pakketkorting kan zijn. Bovendien heb je dan al je verzekeringen, inclusief totaalpremie, op één overzichtelijk polisblad. Hierop zie je direct wat je wel en wat je niet hebt verzekerd. Voor elke verzekering in het Voordeelpakket geldt: bepaal samen met ons wat je nodig hebt, dan betaal je alleen wat je nodig hebt.