Updates en Nieuws van Assurantiesite.nl

Airwheel en Hoverboard, hoe zit het nu?

Een hoverboard is, net als een airwheel, een zelfbalancerend object (met of zonder ‘stuur’) dat op een eenvoudige manier te besturen is. Net als met een Segway is dit voertuig te besturen door lichaamsdruk te verplaatsen.

Je ziet de hoverboard en de airwheel in het dagelijks verkeer steeds meer opduiken. Ze gaan soms wel met een snelheid van zo’n 20 kilometer per uur. Als je nu een schade veroorzaakt met een hoverboard, op welke verzekering is dit dan te claimen?

Hoverboards en airwheels zijn niet toegestaan op de openbare weg (W.A.M.-plichtig terrein).

Een hoverboard of airwheel is, in tegenstelling tot de Segway die de status van bijzondere bromfiets heeft gekregen, door de RDW niet goedgekeurd als motorrijtuig en valt daardoor niet onder de W.A.M. (wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen).

Europa (EU) stelt eisen aan categorieën voertuigen. Deze eisen zijn van toepassing op twee, drie, en vierwielige voertuigen. Eénwielers vallen daardoor niet onder EU-richtlijnen. Daarmee is het dus geen voertuig in de zin van de regelgeving. De RDW verstrekt daarom geen goedkeuringen op éénwielers.

Er zijn voertuigen uitgevoerd met twee naast elkaar gemonteerde wielen. De regelgeving beschouwt twee wielen, waarvan de afstand tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 460 mm, als één wiel. Er is zonder RDW-goedkeuring geen W.A.M.-verzekering voor te sluiten.

Wel motorrijtuig
Het hoverboard of de airwheel zijn echter wél motorrijtuigen. Hierdoor is schade op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) of de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) niet gedekt, de aansprakelijkheidsverzekering sluit immers schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen uit.

De inboedelverzekering dan, biedt deze misschien uitkomst?
Een motorrijtuig wordt niet tot inboedel gerekend. Dus schade veroorzaakt met het hoverboard of met de airwheel zijn ook niet gedekt onder de inboedelverzekering.

Welke schade is er eigenlijk te verwachten bij gebruik van een hoverboard of een airwheel?

Het grootste risico is toch wel de (letsel)schade die men met een hoverboard of een airwheel kan toebrengen aan een ander. Er wordt immers vaak mee over de stoep gereden in winkelstraten of drukke boulevards.

Maar ook brandschade is een reëel risico, regelmatig komt in het nieuws dat een hoverboard spontaan in brand is gevlogen, bijvoorbeeld bij het opladen er van. U kunt zich wel voorstellen welke gevolgen zo’n brand kan hebben.

En nu?
Zolang de RDW motorrijtuigen als het hoverboard of de airwheel niet heeft goedgekeurd als motorrijtuig, mag men er niet mee op de openbare weg.

De politie zal in veel gevallen de hoverboard of de airwheel in beslag nemen als hiermee op de openbare weg wordt gereden.

bron: De Vereende (voorheen Rialto)