Wa verzekering

Wat is een WA verzekering?

Ieder motorvoertuig moet volgens de overheid verplicht verzekerd worden conform de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). De wet is gericht op het beschermen van degenen, die slachtoffer van het gemotoriseerde verkeer worden.

Anders gezegd: de wet beschermt de belangen van de benadeelde derde. Deze bescherming houdt in, dat ten behoeve van die benadeelde, een aantal waarborgen zijn geschapen. Op grond daarvan is zijn rechtspositie verbeterd ten opzichte van degene die zijn schade moet vergoeden. Daarnaast weet hij nu zeker, dat zijn schade daadwerkelijk wordt vergoed, als er sprake is van aansprakelijkheid bij de veroorzaker. Er zijn drie grondslagen, waarin de bescherming van de benadeelde tot uitkering komt:

  • de verzekeringsplicht
  • het eigen recht van de benadeelde
  • het Waarborgfonds Motorverkeer Voor meer informatie zie Waarborgfonds

Voor alle motorrijtuigen die een kenteken (actief op naam) hebben, moet er een aansprakelijkheidsverzekering (wa dekking) zijn gesloten. Dat geldt dus ook voor geparkeerde motorrijtuigen. Het Rijksdienst voor Wegverkeer ( RDW ) houdt hierop toezicht. De exacte inhoud van de WAM kunt u nalezen op Overheid.nl.

Ik heb een auto, motor of ander voertuig en ik wil deze niet verzekeren, wat moet ik doen?

Het is mogelijk om een auto, motor of ander voeruig op naam te hebben en deze niet te verzekeren. Het voertuig moet dan op eigen terrein staan en het kenteken moet bij RDW geschorst worden. Voor de schorsing met je een bedrag betalen. Heb je dit gedaan, dan heb je geen verzekering nodig en ontvang je ook geen bekeuring van circa € 400,- Meer informatie hierover lees je op de pagina van het RDW. Zelfs als heb je een Speed Pedelec of een Spartamet, dan nog moet je het kenteken schorsen.

De Wa dekking, wat krijg je ervoor?

  • gedekt is de aansprakelijkheid zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)
  • geen eigen risico
  • inclusief gratis groene kaart (Internationaal Verzekeringsbewijs IVB)
  • inclusief gekoppelde tweewielige of vierwielige aanhangwagen

De Wa verzekering kun je uitbreiden met:

Je kan de WA verzekering uitbreiden met beperkt casco of all risk.

Voor uitgebreide informatie over de WA dekking, verwijzen wij u naar www.wetboekonline.nl.

Een Wa verzekering berekenen voor: autoverzekering
bestelautoverzekering
bromfietsverzekering
vrachtautoverzekering
andere motorrijtuigen.