Wanbetaling

Wanbetaling is het niet betalen van de premie voor een verzekering. Bij wanbetaling wordt de dekking van de verzekering ingetrokken. De betalingsplicht blijft echter bestaan. Het te laat betalen van een verzekeringspremie heeft dus gevolgen voor de dekking.

Bij motorvoertuigen, zoals een bromfiets, motor, auto e.d. is er een verzekeringsplicht. Je moet een motorvoertuig dus minimaal WA verzekeren. De RDW controleert deze verzekeringsplicht. Betaal je de premie te laat, dan wordt de dekking van je verzekering ingetrokken door de verzekeraar. Een betalingsverplichting blijft er wel. Of een dekking ingetrokken is, kan door de RDW of door de politie nagegaan worden. Een bekeuring voor een onverzekerd motorvoertuig zit ongeveer op € 400,-. Betaal daarom je premie altijd op tijd.

Is een verzekering ooit geroyeerd in verband met wanbetaling, dan wordt het vaak lastig een nieuwe verzekering af te sluiten. Wij kunnen dit meestal voor je oplossen. Vraag je online een nieuwe verzekering aan, vul dan de slotvragen gewoon naar waarheid in. Het achter houden van belangrijke informatie, maakt de acceptatie onnodig moeilijk en zorgt voor extra registraties bij je naam.