Wa dekking

Wat is een wa dekking? Ieder motorvoertuig moet volgens de overheid verplicht verzekerd worden conform de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). De wet is gericht op het beschermen van degenen, die slachtoffer van het gemotoriseerde verkeer worden.
Anders gezegd: de wet beschermt de belangen van de benadeelde derde. Deze bescherming houdt in, dat ten behoeve van die benadeelde, een aantal waarborgen zijn geschapen. Op grond daarvan is zijn rechtspositie verbeterd ten opzichte van degene die zijn schade moet vergoeden. Daarnaast weet hij nu zeker, dat zijn schade daadwerkelijk wordt vergoed, als er sprake is van aansprakelijkheid bij de veroorzaker. Er zijn drie grondslagen, waarin de bescherming van de benadeelde tot uitkering komt:

  • de verzekeringsplicht
  • het eigen recht van de benadeelde
  • Het Waarborgfonds Motorverkeer Voor meer informatie zie Waarborgfonds

Voor alle motorrijtuigen die zich op de weg bevinden, moet een aansprakelijkheidsverzekering zijn gesloten. Dat geldt dus ook voor geparkeerde motorrijtuigen. Het Rijksdienst voor Wegverkeer ( RDW )
houdt hierop toezicht. De exacte inhoud van de WAM kunt u nalezen op Overheid.nl

Onze WA dekking en wat er nog meer aanvullend is verzekerd:

  • Gedekt is de aansprakelijkheid zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM).
  • geen eigen risico;
  • inclusief gratis groene kaart (Internationaal Verzekerings Bewijs IVB)
  • inclusief gekoppelde tweewielige of vierwielige aanhangwagen;

Uitbreidingen

U kunt de WA dekking uitbreiden met beperkt casco en all risk.

Voor uitgebreide informatie over de Wettelijk Aansprakelijkshied dekking, verwijzen wij u naar www.wetboekonline.nl.

Een Wa dekking berekenen voor: goedkope autoverzekering, goedkope bestelautoverzekering en Goedkope bromfietsverzekering.