Nog een paar vragen en je bent klaar

  Ingangsdatum:

  Meldcode:

  de meldcode zijn de laatste 4 cijfers van het identificatienummer

  Is het voertuig geleased?

  JaNee

  IBAN:

  Slotvragen

  1. Hoeveel schade met een motorrijtuig heeft de aanvrager, de regelmatige bestuurder, eigenaar of houder kentekenbewijs de afgelopen 5 jaar geleden/toegebracht, anders dan ruitschade? Ook al is een schade niet uw schuld, dan moet die ook opgegeven worden.

  2. Datum laatste schade:

  3. Bent u of de regelmatige bestuurder(s) in het bezit van een voor het motorrijtuig in Nederland geldig rijbewijs?

  4. Staan er aantekeningen op het rijbewijs?

  5. Wordt de rijvaardigheid van u of de regelmatige bestuurder(s) beïnvloed door een handicap, ziekte of gebruik van medicijnen?

  6. Werd van u of van de regelmatige bestuurder(s) in de afgelopen acht jaar al dan niet voorwaardelijk, de rijbevoegdheid ontzegd?

  7. Bent u, of een van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar verdacht (geweest) van of veroordeeld voor:
  •Diefstal, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging daartoe
  •Vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, of een misdrijf gericht tegen de vrijheid of het leven of een poging daartoe
  •Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten
  •Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50 km/uur of doorrijden na een aanrijding?
  (Let op: Ook als u als verdachte een schikking hebt getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatregel heeft opgelegd moet u deze vraag met 'ja' beantwoorden.)

  8. Is u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en) de laatste 8 jaar een verzekering van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende omstandigheden?

  9. De verzekeringskaart ontvang je via email. Wil je deze kaart ook nog via de post ontvangen?

  Ruimte voor een toelichting of vragen:

  Deze website is beschermd door reCAPTCHA en Google
  Privacy Policy en
  Terms of Service.