Assurantiebelasting

assurantiebelasting

Als er een verzekering wordt afgesloten, dan moet er belasting betaald worden over de verzekeringspremie. De assurantiebelasting was vroeger 7% in kabinet Rutte II is dit percentage verhoogd naar 21%.

Assurantiebelasting mag niet verward worden met kosten of poliskosten. De overheid heft deze belasting en kosten worden door een verzekeraar of adviseur in rekening gebracht. Bijvoorbeeld voor een wijziging die behandeld is of kenteken die bij RDW wordt aangemeld. Ga je een verzekering afsluiten, bijvoorbeeld een autoverzekering, let dan altijd goed op of de premie genoemd wordt inclusief assurantie belasting.

Bedrijven kunnen BTW en Assurantiebelasting niet met elkaar verrekenen, sterker nog, Assurantie belasting kan met niets verrekend worden.

De volgende verzekeringen zijn van assurantiebelasting vrij gesteld:

  • levensverzekeringen
  • ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • ziekte- en ziektekostenverzekeringen
  • werkloosheidsverzekeringen
  • verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (dus bijvoorbeeld geen privévliegtuig)
  • transportverzekeringen
  • herverzekeringen
  • exportkredietverzekeringen