Assurantiebelasting

Assurantiebelasting

Als er een verzekering wordt afgesloten, dan moet er belasting betaald worden over de verzekeringspremie. De assurantiebelasting was vroeger 7% in kabinet Rutte II is dit percentage verhoogd naar 21%.

De volgende verzekeringen zijn van assurantiebelasting vrij gesteld:
-levensverzekeringen
-ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
-ziekte- en ziektekostenverzekeringen
-werkloosheidsverzekeringen
-verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (dus bijvoorbeeld geen privÊvliegtuig)
-transportverzekeringen
-herverzekeringen
-exportkredietverzekeringen

 

Paste your AdWords Remarketing code here