Regeerakkoord zorgverzekeringen

Regeerakkoord zorgverzekeringen

Het regeerakkoord dat maandag openbaar is gemaakt beschrijft de richting van het beleid voor de komende jaren. Op het gebied van zorg en zorgverzekeringen wordt een aantal aanpassingen beschreven, waarvan sommige redelijk duidelijk en concreet beschreven zijn. De meeste onderwerpen geven echter slechts de richting aan. Omdat veel voorgestelde aanpassingen een wijziging in wet- en regelgeving vereisen, zal het Ministerie van VWS de komende periode aan de slag gaan om de benoemde richting om te zetten in concrete beleidsvoorstellen. Het is dus momenteel nog te vroeg om precies aan te kunnen geven wat de impact is.

Op basis van de tekst van het regeerakkoord heeft het Centraal Planbureau (CPB) een analyse opgesteld van de financiële gevolgen. Regeerakkoord en CPB zijn dus op dit moment de enige bronnen met feitelijke informatie.

ONVZ heeft de belangrijkste richtingen voor u beschreven en eventueel aangevuld met de nu bekende mogelijke gevolgen. Daarnaast leest u ook een reactie van ONVZ.

Lees meer op: Meer informatie op ONVZ
Bron: ONVZ
07-11-2012

Paste your AdWords Remarketing code here